Primár lôžkového oddelenia (OAIM,gynekológie a pôrodn.,chirurgie, neurológie, ortopédie,ORL,pediatrie a neonatológie,urológie, vnútorn. lekárstva)

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Miesto práce
Skalica, Slovensko
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
v zmysle dohody

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- organizačné a odborné vedenie prideleného oddelenia
- preverovanie odborných vedomostí a kvality vykonávanej práce
- výkon špecializovanej diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti vrátane najdôležitejších diagnostických a liečebných výkonov

Informácie o mzde

2194,20 eur + funkčná zložka mzdy na základe dohody s vybraným uchádzačom

Zamestnanecké výhody, benefity

- dotované stravovanie v nemocničnej jedálni,
- príspevok na parkovanie v areáli nemocnice,
- príspevok darcom krvi po získaní plakety,
- príspevok pri narodení dieťaťa,
- sociálna výpomoc na zdravotnú starostlivosť a služby s ňou súvisiace,
- podpora pri úmrtí rodinného príslušníka,
- príspevok z príležitosti trvania pracovného pomeru,
- príspevok na zdravotnú starostlivosť a služby s ňou súvisiace,
- príplatky za sobotu, nedeľu, štátne sviatky,
- príplatky za nočnú prácu,
- odchodné nad rámec Zákonníka práce,
- odmeny z príležitosti životného jubilea,
- možnosť prenájmu reprezentačných miestnosti zamestnávateľa pri oslavách zamestnanca,
- možnosť zabezpečenia ubytovania,
- možnosť zabezpečenia materskej škôlky, detských jaslí pre deti zamestnancov,
- možnosť pracovať na skrátený pracovný úväzok,
- možnosť pracovať popri rodičovskej dovolenke aj na skrátený úväzok,
- možnosť pružnej pracovnej doby.

Informácie o výberovom konaní

Predstavenstvo Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií primárov lôžkových oddelení:

 primár (vedúci lekár) gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia,
 primár (vedúci lekár) chirurgického oddelenia,
 primár (vedúci lekár) neurologického oddelenia,
 primár (vedúci lekár) oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny,
 primár (vedúci lekár) oddelenia vnútorného lekárstva,
 primár (vedúci lekár) ortopedického oddelenia,
 primár (vedúci lekár) otorinolaryngologického oddelenia,
 primár (vedúci lekár) pediatrického oddelenia a neonatologického oddelenia,
 primár ( vedúci lekár) urologického oddelenia

s funkčným obdobím 4 roky (bez obmedzenia počtu funkčných období za sebou).

Uchádzač predkladá písomne:

 ŽIADOSŤ O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ (ďalej ako „PRIHLÁŠKA“).
V prihláške uchádzača do výberového konania musí byť uvedené:
a) meno a priezvisko uchádzača,
b) dátum a miesto narodenia uchádzača,
c) adresa trvalého bydliska uchádzača,
d) názov pracovnej pozície vedúceho zamestnanca, o ktorú sa prihlasovateľ uchádza,
e) podpis uchádzača.

Prílohou prihlášky je:
a) štruktúrovaný profesijný ŽIVOTOPIS,
b) MOTIVAČNÝ LIST, ktorého obsahom sú dôvody uchádzača, pre ktoré má záujem o uvedenú pracovnú pozíciu,
c) PROJEKT/VÍZIA rozvoja, riadenia a organizácie daného oddelenia (časť medicínska, personálna vrátane motivácie/motivačného systému, materiálno-technická a finančná vízia na roky 2020 – 2023),
d) DOKLADY O dosiahnutom VZDELANÍ a DOKLADY o získaných ŠPECIALIZÁCIÁCH (fotokópie),
e) VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV nie starší ako tri mesiace,
f) POTVRDENIE O REGISTRÁCII V STAVOVSKEJ ORGANIZÁCII (SLK a i.)
g) PÍSOMNÝ SÚHLAS uchádzača NA SPRACOVANIE jeho OSOBNÝCH ÚDAJOV pre účely výberového konania na miesto primára daného oddelenia.

Zamestnanci Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s., ktorí sa chcú zúčastniť výberového konania predkladajú žiadosť spolu s prílohou c) a g).
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné podať v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie s uvedením názvu pracovnej pozície a oddelenia“, o ktoré sa žiadateľ uchádza najneskôr do 15.9. 2019 na sekretariát predsedu predstavenstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s.,
Koreszkova 7, 909 82 Skalica (č. tel. 034/69 69 415), a to poštou alebo osobným podaním.

O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou najneskôr 10 dní pred termínom výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

všeobecné lekárstvo + príslušná špecializácia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vypracovanie a predloženie projektu/vízie budúceho rozvoja, riadenia a organizácie daného oddelenia vrátane motivácie personálu a efektívnosti chodu oddelenia
- organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. zamestnáva viac ako 600 zamestnancov, z toho bezmála 100 lekárov. Poskytujeme zdravotnú starostlivosti s viac ako 75 ročnou tradíciou. Ponúkame prácu v nemocnici s komplexnou štruktúrou poskytovaných služieb. Naše pracoviská disponujú moderným prístrojovým vybavením, laboratórnu diagnostiku a rádio-diagnostiku nevynímajúc. Prevádzkujeme ambulancie, laboratória, nemocničnú lekáreň, pracovnú zdravotnú službu a dopravnú zdravotnú službu. Kontinuitu liečebného procesu zabezpečuje prepojenie špičkovej diagnostiky s operatívou a následnou rehabilitáciu. Ročne vykonáme cca 300 tis. vyšetrení pri starostlivosti o 250 tis. pacientov. Pri kapacite viac ako 300 lôžok je ročne vykonaných viac ako 10 tisíc hospitalizácií. Zastrešujeme zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s viac ako 130 tisíc obyvateľmi. Skalica sa nachádza v regióne Záhoria v susedstve regiónu Južná Morava, v dosahu cca 90 km do Bratislavy a Trenčína, 60 km do Brna a Trnavy a cca 10 km od Hodonína.

Zamestnancom ponúkame:
- atraktívne pracovné podmienky, moderné vybavenie (CT, MR) a inovatívne technológie (aktuálne v procese inovácie gynekologické a pôrodnícke operačné a zákrokové sály, nový onkologický pavilón)
- motivačné mzdové ohodnotenie v nadväznosti na hospodárenie nemocnice
- možnosť odborného rastu,
- kontinuálne odborné vzdelávanie,
- špecializačná prax, účasť na stážach aj v zahraničí,
- interné e-learningové vzdelávanie na platforme MEDIUSU.

Staňte sa súčasťou nášho tímu:
- tímu, v ktorom dominuje medzi prioritami pacient a jeho zdravie
- tímu, ktorý kladie dôraz na bezpečnosť pacientov
- tímu, v ktorom pracujú ľudia, ktorí sú špecialistami vo svojich odboroch
- tímu, ktorého základom je spolupráca a dôvera zdravotníckych aj nezdravotníckych zamestnancov,
- tímu, ktorého cieľom je poskytovať správnu, kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Koreszkova 7
90982 Skalica
http://www.nspskalica.sk/index.html

Kontakt

ID: 3728034   Datum zveřejnění: 30.7.2019   Základní složka mzdy (brutto) a další odměny:   2194,20 eur + funkčná zložka mzdy na základe dohody s vybraným uchádzačom