Charakteristika společnosti

Spoločnosť zameraná na poskytovanie služieb v oblasti dopravy, montáží a stavebníctva.