Charakteristika společnosti

Spoločnosť pôsobiaca v zahraničí zaoberajúca sa prevažne v stavebnom priemysle pri realizácii exteriérov a interiérov.