Charakteristika společnosti

Nestátní zdravotnické zařízení poskytující léčebně-rehabilitační péči s dlouholetou tradicí.