Charakteristika společnosti

Dynamická spoločnosť zaoberajúca sa montážou energetických celkov v tepelnej energetike, strojárenstve a automobilovom priemysle.