Charakteristika společnosti

Start-up v oblasti biomedicínskeho výskumu a bunkových terapií