Charakteristika společnosti

Moderná súkromná spoločnosť, pôsobiaca na medzinárodných trhoch SK, CZ, AT, DE s potenciálom rastu v Európe.