Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Vrchní referent/rada v oddělení kontrolním
Odborní administrativní pracovníci a asistenti (334)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Generální finanční ředitelství, IČ 72080043
Pracoviště:Generální finanční ředitelství/ Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Rokycanech, Malé náměstí 118, Střed, 337 01 Rokycany 1
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 2017-01-01
Mzdové rozpětí:od 17100 Kč

Poznámka k volnému místu:Místo výkonu práce: Rokycany, Malé náměstí č.p. 118

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně povinných příloh je zveřejněno na úřední desce Finančního úřadu pro Plzeňský kraj: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/nabidka-zamestnani/app/detail/2559091.

Ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 230872 - vrchní referent/rada v oddělení kontrolním v oboru služby "Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění".

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazená osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. ledna 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:
- provádění daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností,
- vyhotovování zpráv o daňových kontrolách a protokolů včetně projednání s daňovým subjektem,
- zpracování stanovisek pro řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích,
- provádění místních šetření a vyhledávací činnost,
- ukládání pokut za porušení povinností stanovených v zákoně o účetnictví a zákona o omezení plateb v hotovosti.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 25. listopadu 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 2790/14, 305 72 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, případně na podatelnu Územního pracoviště v Rokycanech, Malé náměstí 118, Rokycany. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2300@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID p9iwj4f.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo 230872 - vrchní referent/rada v oddělení kontrolním".
K žádosti dále žadatel přiloží: a) strukturovaný profesní životopis, b) motivační dopis.
 
Poslední změna:2016-11-04, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Rokycany

číslo volného místa: 11675220798
 

ID: 2797855   Datum zveřejnění: 4.11.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.