Charakteristika společnosti

Spoločnosť poskytuje poradenstvo v gastronómii.