Charakteristika společnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa cisternovou prepravou.
www.guzeptrans.sk