Jak Vám poradíme?

Charakteristika společnosti

Jsme soukromé víceleté gymnázium pro studenty z 5., 7. a 9. ročníků ZŠ zaměřené na výuku cizích jazyků a na využití kritického myšlení v praxi. Absolventi našeho gymnázia mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách s širokým spektrem zaměření.