Charakteristika společnosti

Vedoucí firma na trhu pro dekorativní povrch v oblasti zinkových odlitků.