Jak Vám poradíme?

Charakteristika společnosti

Veterinárna farmaceutická spoločnosť Laboratorios HIPRA S.A. (www.hipra.com), s dlhoročnou tradíciou na svetových trhoch, s hlavným zameraním na prevenciu v oblasti zdravia zvierat.