Charakteristika společnosti

Veřejná výzkumná instituce