It makes sense that a company built on reinvention would look for the same thing in the people who work there. IBM is looking for people interested in transforming their experience into a career where real results are delivered for clients all over the world.

Senior Cloud Developer/Development Manager (Ref. č.: 153865BR)

Pracovná oblasť
Software Development & Support
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Miesto výkonu práce
Einsteinova, Petržalka, Slovensko
What do you need to know before you start?

Working as a modern Cloud senior developer/first line manager who understands modern development standards such as TDD/BDD.
Is passionate about the position and can lead the team from the front and be able to deliver consistent results improving relentlessly in the way the team works.
Why the 12 Factor app is important.
Working on a Java/Node.JS application to help deliver business value.
Also working on a Java backend middleware application.
We work in an Agile way and would look for someone who is experienced in this and is happy to run the ceremonies and be innovative.

What do you need for your success?
Key Skills:
- Development skills : (at least one of) Javascript, Node.js, Java, Ruby, Python, Golang.
- Analytical mind
- Understanding cloud Architecture, Server-less technologies, etc.
- Leadership qualities.
- Good written and verbal English skills
- Xp, DevOps, Design thinking.

Infrastructure skills:
- Understanding of cloud.
- Understand how the internet works.
- Virtual servers,

Other Skills:
- Understand how an N-Tier architecture works.
- JSON
- Proto Buffers
- Restful architecture
- Web Operation
- Micro-services API
- Service Gateway
- ELK stack

Why IBM?

- Build your career path with us.
- Experience a friendly working environment
- Enjoy our innovative working ways
- Be ready to be empowered
- Try Agile methodology on daily basis.
- Salary starting from 3100 € gross, depending on relevant experience
- Choose from wide range of benefits to keep your work-life balance.
Prehlásenie o rovnosti príležitostí
Spoločnosť IBM sa snaží vytvárať diverzifikované prostredie a je hrdá, že sa môže radiť medzi zamestnávateľov, ktorí podporujú rovnosť príležitostí. Všetci kvalifikovaní uchádzači budú posudzovaní bez ohľadu na rasu, farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie, sexuálnu identitu alebo orientáciu, národnostný pôvod, genetické vlohy, zdravotné postihnutie a vek. Spoločnosť IBM sa tiež zaviazala dodržiavať všetky postupy spravodlivého zamestnávania z hľadiska občianskej príslušnosti a prisťahovalectva.
ID: 3407721   Datum zveřejnění: 3.8.2018   Základní složka mzdy (brutto) a další odměny:   from 3100 EUR/gross, depending on relevant experience