Charakteristika společnosti

Spoločnosť zabezpečujúca komplexné dodávky v oblasti elektroenergetiky od dodávok riadiacich systémov, vn zariadení, transformátorov, elektrických ochrán, nabíjacích staníc pre elektromobily, strešných fotovoltaickych elektrarní, klimatizácii, tepelných čerpadiel až po inžiniering vrátane montáže, projekčnej, servisnej činnosti a zabezpečenie dátových prenosov.