Charakteristika společnosti

Mediální skupina inpublic group je největší provozovatel obrazovek ve veřejné dopravě a školách. Zastřešuje sítě ÁMOS VISION a BUS TV.

Zobrazit celou charakteristiku
ÁMOS vision je multifunkční dotykový panel, přehrávající osvětová a vzdělávací videa, která jsou vytvářena ve spolupráci s odbornými garanty. Zároveň Ámos slouží jako interaktivní dotyková nástěnka. Škola tak může jednoduchým způsobem komunikovat rozvrhy, suplování, jídelníčky, nebo třeba fotografie ze školních akcí a další aktivity. To vše jednoduše a na jednom centrálním místě. Ámos informuje, pomáhá, inspiruje žáky a zároveň usnadňuje práci zaměstnancům školy.

BUS TV - vysílání na obrazovkách ve veřejné hromadné dopravě po celé ČR.
Denně na obrazovkách cestujícím vysíláme zprávy, kulturní informace, akce v regionu, dopravní informace, reklamní spoty a další užitečné informace.

http://www.inpublic.cz/
http://amosvision.cz/
http://www.bustv.cz/

Skrýt celou charakteristiku