Charakteristika společnosti

Naše společnost, Insight Inside, poskytuje služby v oblasti vyhledávání kvalifikovaných kandidátů, personálního poradenství, rozvoje osobnosti a školení obchodních a manažerských dovedností. V oblasti vyhledávání a umísťování kandidátů se zaměřujeme na střední a vyšší management a specialisty, kteří mají kvalifikaci a odbornou praxi napříč různými odvětvími v rámci těchto specializací: informační technologie, finance a účetnictví, obchod a marketing.