Charakteristika společnosti

ITERNATIONAL SERVICE CHECK (člen MSPA) je globální společnost zabývající se kontrolováním kvality obsluhy skrze Mystery Shoping.