Charakteristika společnosti

IOTEQ poskytuje komplexné riešenia automatizovaných procesov v rôznych priemyselných odvetviach od návrhu, cez výrobu, integráciu a uvedenie do prevádzky. Medzi hlavné činnosti IOTEQu patrí robotizácia a automatizácia výrobných procesov, návrh hardvéru a softvéru, bezpečnostné analýzy, výroba špeciálizovaných zariadení a jednoúčelových strojov, inštalácia, uvedenie do prevádzky a poradenstvo.

Zobrazit celou charakteristiku
IOTEQ provides comprehensive solutions of automated processes in different fields of industry from design phase, through manufacturing, integration and commissioning to after sales support. The main activities of IOTEQ include robotization and automatization of production processes, hardware and software design, safety analysis, manufacturing of special equipments and simple purpose machines, installation, commissioning and consultancy.

Skrýt celou charakteristiku