Naším klientom je jedna z najúspešnejšíchj maloobchodných spoločností (food/non-food) v stredoeurópskom regióne. Veľmi úspešne pôsobí aj na Slovensku a vstupuje do fázy ďalšieho intenzívneho rastu.
S cieľom podporiť strategický tím spoločnosti hľadáme nového, ambiciózneho manažéra/manažérku na pozíciu

Riaditeľ pre stratégiu - retail

food / non-food (Bratislava)
Pracovná náplň:
V tejto pozícii budete reportovať priamo výkonnému riaditeľovi a predstavenstvu spoločnosti. Bude veľmi úzko spolupracovať s manažmentom materskej firmy v zahraničí a aj so strategickým manažmentom sesterských firiem, predovšetkým v regióne strednej a východnej Európy.
Vašimi hlavnými úlohami budú strategická a poradenská podpora pre top-manažment a predstavenstvo, iniciovanie strategických, koncepčných projektov (v závislosti od vývoja trhu a v súlade so strategickými cieľmi materskej spoločnosti a aj je slovenskej dcérskej firmy).

V oblasti strategických iniciatív budú vašimi úlohami aj:

  • screening trhu a identifikácia strategických iniciatív pre zabezepčenie stredno- a dlhodobého rastu spoločnosti
  • príprava strategických konceptov a ich prezentácia / obhajoba pred predstavenstvom
  • participácia na cezhraničných projektoch materskej spoločnosti
  • analýza kľúčových procesov a iniciovanie ich neustáleho zlepšovania
  • monitorovanie strategických projektov & identifikácia možných rizík
  • podpora rozvoja siete, vyhľadávanie nových partnerstiev
  • preverovanie nových, inovatívnych konceptov a posúdenie ich prínosu
a zrealizovateľnosti

Požiadavky:
Očakávame, že o túto pozíciu sa budú uchádzať skúsení kandidáti/skúsené kandidátky s ukončených vysokoškolským vzdelaním (ideálne ekonomického smeru) a s rozsiahlou praxou v oblasti maloobchodu (napr. v seniorných projektových pozíciách, v oblasti Operations, a pod.). Dôležitá je aj skúsenosť s implementáciou / manažmentov kľúčových projektov a nových procesov.
Táto pozícia si vyžaduje štrukturované, silne analytické myslenie, dobré organizačné schopnosti, schopnosť profesionálne prezentovať.
Leadership, inovatívnosť, kreativita, proaktivita sú tiež rozhodujúce charakteristiky úspešného uchádzača.
Nevyhnutnou požiadavkou je aj plynulá znalosť anglického jazyka.

Naša ponuka:
Touto pozíciou Vám ponúkame možnosť byť súčasťou strategického tímu jednej z najvýznamnejších malobchodných spoločností na Slovensku a v strednej Európe. Za podpory veľmi skúseného medzinárodného tímu budete spolutvorcom jej budúceho rastu.
Tejto pozícií prislúchajú aj zodpovedajúce odmeňovanie a benefity - hrubá mzda pre manažéra na tejto pozícii sa pohybuje na úrovni od ca. 5.000 Eur / mesiac. Súčasťou odmeňovania sú aj zodpovedajúce benefity a bonus v závislosti od plnenia stanovených kpi´s.

Ak máte záujem uchádzať sa o túto jedinečnú kariérnu príležitosť, pošlite nám prosím vaše podklady (CV v angličtine a krátky sprievodný list spolu s indikáciou možného nástupu a očakávaného príjmu) e-mailom na adresu "[email protected]". Uveďte pritom prosím značku pozície "STR01".
Uchádzačom samozrejme garantujeme zachovanie maximálnej diskrétnosti.
ISG, spol. s r.o.
Stefánikova 47, 811 04 Bratislava 1
Kontaktná osoba: Ing. Peter Pliešovský
E-mail: [email protected]
ID: 4028284  Datum zveřejnění: 2.2.2021  Spodní hranice mzdy (brutto): 5 000 EUR/mesiac