Charakteristika společnosti

Jsme prodejci pevných paliv, sypkých stavební hmot a okrasného kameniva.