Jobscontact.cz

Referent/ka ve finančním odboru

Brno, Česko

Pozice: Referentka ve finančním odboru Úřadu městské části města Brno, Brno-Kohoutovice. Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Kohoutovice, Bašného 36, 623 00 Brno.

Náplň práce

 • komplexní zajišťování účetnictví hlavní činnosti i vedlejší hospodářské činnosti, zpracování přehledů hospodaření vč. analýzy, v případě nesrovnalostí zjednává nápravu
 • zajišťování financování organizace (agendy fin. zdrojů, úvěr.agendy, zúčt. a plat. styku)
 • analýza pohledávek a závazků,
 • samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení
 • provádění všech předepsaných účetních operací včetně uzávěrkových a inventarizace na těchto bankovních účtech: peněžní fond (fond rezerv a rozvoje), depozita, běžné účty, termínované vklady popř. depozitní směnky,
 • zajištění, kontrola a odpovědnost za platební styk s bankami a provádění platebního styku,
 • dokladovou inventarizací zajišťuje řádné vedení majetku, pohledávek a závazků,
 • vedení knihy došlých faktur (KDF) a knihy odeslaných faktur (KOF), provádění zápisu do KDF a KOF, vystavování faktur, předávání faktur v rámci ÚMČ ke schválení, provádění kontroly věcné správnosti faktur, proplácení faktur,
 • účtování o splátkách úvěrů, půjček a dotací včetně jejich komplexní agendy a kontroly,
 • evidence a kontrola pojistných smluv MČ a provádění úhrad,
 • plnění funkce hlavního účetního a odpovědnost za správnost zaúčtování ve svěřené oblasti dle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
 • spolupráce při interních, statutárních a zákonných auditech a odstraňování zjištěných nedostatků v rozsahu svěřené působnosti,
 • zajišťování realizace pomocného analytického přehledu – PAP,
 • průběžné seznamování se závaznými předpisy souvisejícími se svěřenou agendou,
 • zajišťování a plnění dalších úkolů dle stanoveného druhu práce podle platných předpisů a pokynů nadřízených pracovníků,
 • v případě nepřítomnosti zastupuje pokladní ÚMČ, účetní VHČ a účetní HČ v plném rozsahu.

Požadavky

 • minimálně úplné středoškolské vzdělání,
 • dobrá znalost právních předpisů v oblasti platové agendy,
 • znalost práce na PC, MS Windows, Excel, znalost IS GINIS vítána
 • praxe v oboru a veřejné správě vítána
 • bezúhonnost
 • dobrý ústní a písemný projev

Nabízíme

 • podporu profesního rozvoje,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • další zajímavé zaměstnanecké výhody (např. příspěvek na rekreaci, penzijní připojištění, příspěvek na ošatné, stravenkový paušál).

Základní informace:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek
 • platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění - platová třída 9, platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.
 • předpokládaný nástup: 1.5.2023/dle domluvy.

Povinné náležitosti přihlášky do přijímacího řízení:
 • strukturovaný životopis
 • výpis z Rejstříku trestů nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti (bez záznamu v rejstříku trestů),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uzávěrka přihlášek : 09. 03. 2023 (čtvrtek) do 10:15 hodin

Doplňující informace

Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD (ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.

Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku.

Jobs Contact Personal, s.r.o. se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 (dále jen Jobs Contact) bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.

Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

Kdo Vám pomůže?

Jobs Contact Personal, s.r.o.
Martina Karolová
Křenová 69a
602 00 Brno
Česká republika
ID: 4525089  Datum zveřejnění: 22.2.2023