Jobscontact.cz

Tajemník / tajemnice Úřadu městské části města Brna Brno-Kohoutovice #1909

Brno, Česko

Pozice: Tajemník/tajemnice Úřadu městské části města Brna Brno-Kohoutovice. Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna Brno-Kohoutovice, Bašného 36, 623 00 Brno.

Náplň práce

 • vedení Úřadu MČMB Brno-Kohoutovice,
 • zodpovědnost za plnění úkolů v samostatné a přenesené působnosti,
 • příprava podkladů do Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice,
 • zajišťování plnění úkolů ze schůzí RMČ a zasedání ZMČ Brno-Kohoutovice,
 • spolupráce s pověřeným správcem bytového fondu na území MČ Brno-Kohoutovice,
 • zajišťování personalistiky pro zaměstnance UMČMB Brno-Kohoutovice,
 • zajišťování výkonu funkce podpůrného orgánu dle zákona č. 159/20068b., o střetu zájmů,
 • zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend samosprávy a státní správy v samostatné a přenesené působnosti

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, případně v bakalářském studijním programu (s odpočtem započítatelné praxe),
 • požadovaná délka praxe: minimálně 3 roky v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce (dle § 5 odst. l zákona č. 312/2002Sb.):
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo
při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro
výkon této funkce.
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti z obecné části výhodou (zákonná povinnost složit zkoušku odborné způsobilosti nejdéle do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka k územně samosprávnému celku - viz § 21 odst. l písm. a) zákona č. 312/2002Sb ),
 • dobrá znalost právních předpisů v oblasti majetkové správy výhodou,
 • orientace v legislativě ČR,
 • samostatnost, časová flexibilita a ochota dále se vzdělávat,
 • dobré komunikační a interpretační schopnosti, schopnost vysokého pracovního nasazení,
 • znalost práce na PC, MS Windows, dobrý ústní a písemný projev,
 • praxe v oboru a veřejné správě vítána, není podmínkou.

Nabízíme

 • podporu profesního rozvoje,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • další zajímavé zaměstnanecké výhody (např. příspěvek na rekreaci, penzijní připojištění, příspěvek na ošatné).

Základní informace:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek
 • platové podmínky: v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění - platová třída 12, (platový tarif od 27.250,- Kč do 40.120,- Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatky dle NV).
 • předpokládaný nástup: 1.6.2023/dle domluvy.

Povinné náležitosti přihlášky do přijímacího řízení:
 • náležitosti přihlášky do výběrového řízení dle §7 odst. 4 zák.č. 312/2002Sb.
K přihlášce připojí (dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002Sb.): * strukturovaný životopis
 • výpis z Rejstříku trestů nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti (bez záznamu v rejstříku trestů),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • doklady o splnění předpokladů dle žák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky
 • čestné prohlášení (viz Příloha č.2) a lustrační osvědčení vydané Ministerstvem vnitra (viz vzor Příloha č. 3), předložení těchto dokladů se netýká osob narozených po 1.12.1971. - čestné prohlášení dle § 6 zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Uzávěrka přihlášek : 15. 03. 2023 (středa) do 15:15 hodin

Doplňující informace

Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD (ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.

Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku.

Jobs Contact Personal, s.r.o. se sídlem v Brně, Křenová 531/69a, IČ:17181879 (dále jen Jobs Contact) bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.

Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

Kdo Vám pomůže?

Jobs Contact Personal, s.r.o.
Martina Karolová
Křenová 69a
602 00 Brno
Česká republika
ID: 4528580  Datum zveřejnění: 28.2.2023