Charakteristika společnosti

Strojárska spoločnosť zameraná na výrobu súčiastok pre agro , automobilový a letecký priemysel.