Charakteristika společnosti

Společnost zabívající se prodejem prvku do monolitických konstrukcí