Charakteristika společnosti

Spoločnosť zaoberjúca sa administratívou v spoločnostiach, poradenskou činnosťou a personálnou agendou.