Keplerova univerzitní klinika (Kepler Universitätsklinikum) je se zhruba 6 500 zaměstnanci druhou největší nemocnicí v Rakousku. Díky vynikajícímu propojení špičkových lékařských služeb, kompetentní péče a výzkumné a výukové činnosti se zaměřením na budoucnost rozvíjíme stěžejní lékařskou infrastrukturu v Horním Rakousku.

Hledáme:

odborného lékaře / odbornou lékařku se specializací radiologie (dětská radiologie)

JobID: 1305

Doba určitá s možností dalšího prodloužení*, plný úvazek

Náplň práce:

 • Vrchní lékař / vrchní lékařka v Kompetenčním centru pro dětskou a ženskou radiologii v Institutu centrální radiologie (Zentrale Radiologie Institut – ZRI)
 • Koordinace kompetenčního centra
 • Spolupráce na strategickém směřování kompetečního centra (např. rozpočet, personál atd.)
 • Spolupráce na vědeckých studiích
 • Spolupráce na projektech (např. zajištění kvality, organizace, vědecké prezentace)
 • Výuka lékařů ve výcviku působících v institutu
 • Spolupráce na interdisciplinárních projektech
 • Spolupráce v interní a externí oblasti dalšího vzdělávání, výuka, výzkum

Požadujeme:

 • Ukončené vzdělání v oboru odborný lékař / odborná lékařka, specializace radiologie
 • Licence k výkonu povolání pro zahraniční lékaře/lékařky, zahraniční uchazeči/uchazečky musí splňovat zvláštní požadavky lékařské komory (www.aekooe.or.at)
 • Schopnost vést rozhovor
 • Vůdčí schopnosti
 • Ekonomické myšlení a povědomí o nákladech
 • Schopnost práce v týmu
 • Flexibilita, odolnost
 • Schopnost reflexe
 • Smysl pro zodpovědnost
 • Samostatnost
 • Organizační schopnosti
 • Ochota dále se vzdělávat
 • Ochota vykonávat práci přesčas
 • Výkon odborné lékařské pohotovosti, noční a víkendové služby
 • Přesun budoucího bydliště do blízkého okolí Keplerovy univerzitní kliniky

Uvítáme:

 • Zájem o výzkum a výuku

Zařazení: FA/FA+

Termín nástupu: co nejdříve

Nabízíme:

Kompetenční centrum pro dětskou a ženskou radiologii v Institutu centrální radiologie nabízí rozsáhlou činnost v oblasti dětské radiologie a interdisciplinární spolupráci s obory pediatrie, dětské chirurgie, neonatologie a neonatologické intenzivní péče, prenatální péče, dětské psychiatrie a s Centrem pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění u dětí univerzitní dětské kliniky.

Institut centrální radiologie zajišťuje služby pro všechny lékařské obory spadající pod MedCampus, je tedy partnerem Centra pro léčbu onemocnění prsou (Brustkompetenz-Zentrum) a nabízí komplexní intervenční radiologii, jejímž partnerem je i Centrum pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění (Herz-Gefäß-Zentrum). Dále nabízíme velmi dobré možnosti v oblasti výuky na Lékařské fakultě JKU a na odborné vysoké škole pro zdravotnické profese (Fachhochschule für Gesundheitsberufe).

Kromě toho nabízíme možnosti inovační práce v oblasti vědy a výzkumu.

Budete pracovat ve vynikajícím interdisciplinárním týmu v kolegiální atmosféře a v dalším profesním a osobním rozvoji získáte naši podporu v rámci pravidelného, dalšího strukturovaného vzdělávání s certifikací DFP, ale i prostřednictvím externích možností dalšího vzdělávání.

Výběrové řízení:
Předběžný výběr, pracovní pohovor

Dotazy a bližší informace:
Prim. Univ.- Prof. Dr. Franz Fellner, přednosta Institutu centrální radiologie - ZRI, tel.: +43 (0)5 7680 83 2049.

Své přihlášky zasílejte online do 29. 4. 2019 a k žádosti přiložte své kompletní podklady. Zašlete prosím svůj životopis, doklady o vzdělání, vysvědčení a veškeré relevantní dokumenty.

Chcete-li se přihlásit prostřednictvím formuláře, zašlete ho prosím na následující adresu: Kepler Universitätsklinikum, Med Campus III., Andrea Seitz, Krankenhausstraße 9, 4020 Linz

Ve smyslu hornorakouského zemského zákona o rovném zacházení jsou obzvláště vítány žádosti od žen.

* Počítá se s obecným omezením na jeden rok, přičemž je možné vycházet - při odpovídajícím pracovním výkonu – z dalšího pokračování zaměstnání.

Poslat společnosti životopis
ID: 3636316   Datum zveřejnění: 4.4.2019