Charakteristika společnosti

Klíč - centrum sociálních služeb, p. o. v Olomouci poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

Nabídky práce: Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

1 - 1 z 1