Charakteristika společnosti

Vývoj a výroba RFID systémov na označovanie a vyhľadávanie podzemných inžinierskych sietí.