Charakteristika společnosti

stavební společnost technického zaměření pro stavební výrobu, dopravní a liniové stavby a vodohospodářské stavby