Generální ředitel

Kongresové centrum Praha, a.s.

Místo práce
Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
září 2019

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Kongresové centrum Praha, a. s. spolu s hotelem Holiday Inn Prague Congress Centre a Business Centrem Vyšehrad představuje perspektivní společnost s výsadním postavením v oblasti kongresového průmyslu Prahy a celé ČR. Kongresové centrum Praha a.s. (KCP) prošlo v posledních letech výraznými změnami, kterými dokazuje, že umí držet krok s moderní, rychle se vyvíjející dobou.
V současnosti hledáme profesionála se zkušenostmi v řídící pozici, který nám pomůže udržet si pozici TOP 1 mezi kongresovými centry v ČR a naplní s námi dlouhodobou vizi patřit mezi TOP 10 kongresových center v rámci Evropy.

I. Náplň práce:

 obchodní vedení společnosti v rozsahu zmocnění představenstvem společnosti
 odpovědnost za realizaci celkové koncepce a přijatých záměrů společnosti
 odpovědnost za efektivní hospodaření společnosti
 vypracování návrhů koncepce a strategických plánů budoucího směřování společnosti
 vypracování návrhu obchodního, investičního a finančního plánu společnosti
 pravidelný reporting představenstvu a dozorčí radě společnosti

 ve vztahu ke společnosti odpovědnost zejména za:
- dodržování všeobecně závazných právních předpisů vztahujících se na činnost společnosti
- vydávání interních předpisů spadajících do úrovně řízení generálního ředitele
- rozhodování o zásadních otázkách personální a mzdové politiky, včetně nastavení motivačního systému společnosti
- organizační, technické a metodické řízení činnosti společnosti vyplývající z rozhodnutí představenstva a realizace usnesení představenstva
- správné vedení účetnictví a za plnění Compliance programu
- odborný rozvoj zaměstnanců
 ve vztahu ke třetím osobám odpovědnost zejména za:
- uzavírání smluv v rámci kompetencí definovaných plnou mocí
- vedení jednání o obchodních a jiných právních jednáních a záležitostech
- jednání s orgány státní moci

II. Předpokládaný nástup: září 2019

III. Profil hledaného kandidáta na pozici generálního ředitele – kvalifikační předpoklady, znalosti


• bezúhonnost
• vysokoškolské vzdělání
• nejméně 5 let praxe v posledních 10 letech v řídící/manažerské pozici/funkci
• zkušenosti v oblasti cestovního ruchu, kongresové turistiky nebo obchodních center výhodou
• velmi silné obchodní zaměření
• manažerské znalosti (koncepční a strategické plánování, znalost strukturální organizace a řízení, znalost ekonomického řízení a financování, řízení rizik, atd.)
• aktivní znalost AJ a další jazyk výhodou
• velmi dobrá znalost MS Office
• zodpovědnost, samostatnost a rozhodnost
• dynamická osobnost a silné manažerské dovednosti
• výborné komunikačními, prezentačními a vyjednávacími dovednostmi
• loajalitu a proaktivitu pro budování silné značky na trhu


IV. K přihlášce do výběrového řízení přiložte

• strukturovaný profesní životopis (nejméně v rozsahu vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe)
• průvodní motivační dopis
• podrobný (konkrétní) popis, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění požadavku praxe (může být součástí profesního životopisu nebo motivačního dopisu)
• čestné prohlášení o svéprávnosti
• čestné prohlášení o bezúhonnosti
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


V. Místo a způsob podání přihlášky
Přihlášky se všemi požadovanými dokumenty se podávají do 15. července 2019 do 10 hodin na podatelnu KCP a.s., 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, nebo elektronicky na adresu [email protected]


VI. Ostatní informace
V případě, že kandidát uspěje ve výběrovém řízení na pozici generálního ředitele, bude KCP a.s. vyžadovat doložení výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně jiné dokumenty potřebné k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
KCP a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit předmětné výběrové řízení.
Kandidáti berou na vědomí, že KCP a.s. nehradí žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.


Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše společnost Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: 63080249, se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, Praha 4, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, které nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností.

Zaměstnanecké výhody, benefity

Nabízíme Vám:

• jedinečnou možnost řídit prosperující českou společnost s velkým potenciálem rozvoje
• motivační finanční ohodnocení přímo závislé na plnění klíčových ukazatelů
• příležitost k seberealizaci a získání nových zkušeností
• možnost cestování v rámci obchodních jednání do zahraničí
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na penzijní připojištění
• stravování s příspěvkem zaměstnavatele
• firemní vozidlo pro služební a soukromé účely
• jazykové kurzy
• místo výkonu práce u metra C - stanice Vyšehrad

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské I. stupně

Jazykové znalosti

Český jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Expert (C2)

Počet let praxe

5

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Kongresové centrum Praha v současnosti prošlo výraznými změnami, kterými chceme kongresové profesionály i širokou veřejnost přesvědčit, že dokážeme držet krok s moderní, rychle se vyvíjející dobou. Naší dlouhodobou vizí je patřit mezi TOP 10 kongresových center v rámci Evropy a udržet si pozici TOP 1 mezi kongresovými centry v ČR.

Naši společnost stavíme na následujících hodnotách:
Tradici a profesionalitě
Příjemných a sebevědomých lidech
Udržitelném růstu
Technologické inovativnosti

Naší misí je vytvářet moderní a přátelské místo pro inspirativní vědecká, lékařská, obchodní i politická setkání, která budou napomáhat vzniku projektů pro lepší svět. Kongresové centrum Praha bude pokračovat v následujících letech v transformaci v inovativní, efektivní, příjemnou, společensky zodpovědnou a technologicky vyspělou společnost s prvotřídními službami a ekologickým provozem.

Počet zaměstnanců

200-249 zaměstnanců

Adresa společnosti

Kongresové centrum Praha, a.s.
5. května 1640//65
14000 Praha
https://www.praguecc.cz
ID: 3690407  Datum zveřejnění: 10.6.2019