Pomáhat a chránit - Chceš se stát policistou v Praze?

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Místo práce
Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4 - Nusle, Hlavní město Praha
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
ihned
Nabízený plat (hrubého)
Po absolvování základní odborné přípravy policisty činí jeho služební příjem u základního útvaru 24.900,-Kč + osobní příplatek a benefity.

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Úkolem policisty je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost a chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. Práci policisty je třeba chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly a měl by se jím stát občan, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon.

Zaměstnanecké výhody, benefity

Uplatnění pro každého v rámci jedné organizace.
Možnost zajímavé specializace a dalšího vzdělávání.
Práce, která přináší nečekané výzvy.
Příležitost pomáhat lidem v nejtěžších chvílích.
Práce, kde se můžete stát hrdinou.
Práce, která má hlubší smysl.
... jsou benefity, které jinde nenajdete.

Odměňování policistů je upraveno zákonem č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po absolvování základní odborné přípravy policisty činí jeho služební příjem, u základního útvaru, 24.900,-Kč bez osobního příplatku. Růst služebního příjmu policisty se odvíjí od jeho služebního zařazení u konkrétního útvaru,
od jeho konkrétního služebního místa, na kterém je zařazen a dále na jeho hodnocení, na jeho profesionálních kvalitách (znalosti, schopnosti, dovednosti).

Dále Vám ze zákona náleží:
• garance trvalého služebního příjmu,
• 6 týdnů dovolené v kalendářním roce,
• bezplatná služební výstroj a výzbroj,
• bezplatná psychologická péče,
• nárok na ozdravný pobyt,
• nárok na odchodné a výsluhový příspěvek.

Policejní práce se nedělá kvůli benefitům. Přesto dále nabízíme:
• jistotu zaměstnání,
• ubytování zdarma pro mimopražské, aktuálně po dobu deseti let,
• bezplatnou přepravu v Praze prostředky MHD,
• náhrady cestovních výdajů,
• příspěvek na stravování,
• umožňujeme další rozvoj ve vzdělávání,
• využívání dětských letních i zimních rekreací pro děti policistů,
• využívání sportovišť a společenských akcí Policie ČR,
• příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport (i pro rodinné příslušníky)
• příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
• možnost finančních bezúročných půjček na bytové účely až 100.000,- Kč, jednorázové sociální výpomoci a sociálních bezúročných půjček,
• příspěvek na rekreaci zakoupenou zaměstnavatelem.

Vnější benefity poskytované policistům

Vedle výše uvedených benefitů poskytovaných krajský ředitelstvím policie existují další benefity, které však poskytují různé firmy či společnosti. Zpravidla se jedná o slevy od 5 do 40 i více % při nákupu nejen v kamenných obchodech, např. pánských společenských, sportovních i jiných oděvů, spodního prádla, motorových vozidel, sportovní výživy a vybavení, zbraní a střeliva, ale i slevy poskytované některými internetovými obchody, cestovními kancelářemi, fitness cluby, očními centry či klinikami.

Další benefity policistům poskytují odborové organizace, kteří jsou však jejími členy. Jde např. o slevy při nákupu pohonných hmot, sportovní výživy a jízdného u ČD (In-karta), a dále slevy poskytované společnostmi Generali pojišťovna, Kooperativa, Ergo pojišťovna, Sberbank, Vodafone.

Informace o náboru

Několik tisíc policistů aktuálně dohlíží na bezpečnost více než jednoho a čtvrt milionu obyvatel a návštěvníků Prahy.

- Jste člověk se smyslem pro spravedlnost, řád a chcete pomáhat a chránit?
- Hledáte smysluplnou práci s jistotou stabilního příjmu?
- Je Vám více než 18 let, jste občan České republiky a jste bezúhonný (máte čistý trestný rejstřík)?
- Jste absolvent střední či vysoké školy, cítíte se zdráv a máte dobrou fyzickou kondici?

Staňte se policistou České republiky!

Hlavní město Vás potřebuje!

Nabízíme tyto možnosti uplatnění při nástupu do služebního poměru:
• Služba pořádkové policie
• Služba dopravní policie
• Služba cizinecké policie

Můžete namítnout, že vás zajímá i jiný druh práce. Ano, i tato možnost tu je. V průběhu služebního poměru můžete být zařazeni i k jiným útvarům policie, jako je například: služba kriminální policie a vyšetřování, speciální pořádková jednotka, zásahová jednotka, integrované operační středisko a mnoho dalších. Záleží na Vás, na vašich představách o výkonu služby a na vašich znalostech, schopnostech a dovednostech.

Přijďte a informujte se na možnosti Vašeho uplatnění.

Pražská policie Vám nabízí mnoho zajímavých, zodpovědných a nesmírně potřebných pracovních pozic.

Nenechte nikoho rozhodovat za sebe o svém osudu. Máte-li svůj sen o atraktivním a mnohdy adrenalinovém zaměstnání, jakým práce u Policie ČR v hlavním městě bezesporu je, pak navštivte
pro další informace naše personální oddělení.

Více informací na internetových stránkách Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Adresa pro osobní návštěvu:
Praha 9, Sokolovská ul. 623/251
metro (B) Vysočanská

Informativní schůzky pro uchazeče, na adrese Sokolovská 623/251, Praha 9, se konají v/ve:
- úterý, ve 13:00 hod. (kromě úterý, které je zároveň i prvním pracovním dnem v měsíci),
- čtvrtek, ve 13:00 hod. (kromě čtvrtka, který je zároveň i prvním pracovním dnem v měsíci).

Adresa pro písemný kontakt:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Odbor personální
P. O. BOX 51
140 21, Praha 4

Policista:
• není členem politické strany nebo politického hnutí,
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Výklad pojmů:
Bezúhonnost - je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti.

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

středoškolské s maturitou
nástavbové/vyšší odborné vzdělání
student vysoké školy
vysokoškolské I. stupně
vysokoškolské II. stupně
postgraduální

Osobnostní předpoklady a dovednosti

Odpovědnost, spolehlivost, svědomitost, komunikační dovednosti, smysl pro spravedlnost, odolnost vůči zátěži, ochota učit se, týmový duch.

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

Adresa společnosti

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 1666/2
140 21 Praha 4 - Nusle
http://www.policie.cz/clanek/spojovatelka-974-821-111-373938.aspx
ID: 2744718   Datum zveřejnění: 27.4.2017