Charakteristika společnosti

Spoločnosť KUMAT je na trhu už od roku 1993 a v súčasnosti patrí medzi významných slovenských dodávateľov zabezpečovacej, telekomunikačnej a oznamovacej techniky v oblasti železničnej infraštruktúry. Spoločnosť komplexne zabezpečuje nasledovné služby:
- výskum a vývoj,
- projektovanie a inžiniering,
- montáž a realizáciu technologických stavieb,
- údržbu, servis a opravy zariadení a ich častí,
- odborné prehliadky a pravidelné revízie zariadení.

Nabídky práce: KUMAT spol. s r.o.

1 - 1 z 1