Charakteristika společnosti

Firma Kurita zabezpečuje technológie pre úpravu vôd v priemysle, vrátane rafinérií, oceliarní, chemickej výroby , celulózového a papierenského priemyslu. Firma Kurita Europe GmbH je európskou pobočkou Japonskej firmy Kurita Water Industries Ltd., zamestnáva vyše 6,000 pracovníkov.