Charakteristika společnosti

Lékaři bez hranic jsou jednou z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě s projekty ve více než 70 zemích světa, která se zaměřuje na poskytování krizové zdravotnické pomoci populacím postiženým válkami či přírodními katastrofami. Pobočka v ČR má na starosti kromě náboru nových spolupracovníků pro mise a získávání finančních příspěvků také osvětu a informování veřejnosti o práci organizace a situaci v krizových oblastech prostřednictvím médií a vlastních kampaní.