LEONI Slovakia, odštepný závod Trenčín

Je závod s dlhoročnou tradíciou výroby káblových zväzkov pre automobily svetových značiek. Celkovo zamestnávame 1700 pracovníkov v dvoch výrobných prevádzkach a to v Trenčíne a v Ilave.

Jedna časť výrobného závodu v Trenčíne je zameraná na výrobu káblových zväzkov pre zákazníka Porsche. Výrobky Porsche sú dodávané systémom just in time (JIT), ktorý je veľmi náročný na bezchybnú a včasnú organizáciu dodávok materiálov a spoľahlivú, bezchybnú a vysoko efektívnu prácu ľudí. Od prijatia objednávky od zákazníka musíme byť schopní do troch dní dodať výrobok na montážny pás v montážnom závode Porsche v Nemecku. To, že LEONI V Trenčíne je už 25 rokov dodávateľom Porsche svedčí o tom že nikdy nedošlo k zlyhaniu a nedodaniu výrobkov včas.

Ďalšou prevádzkou LEONI Trenčín je výroba EMO – elektromobility. Je to výroba špeciálnych káblových zväzkov pre elektromobily a autá s hybridným pohonom. Našimi hlavnými zákazníkmi sú Mercedes, Volkswagen a Porsche. Výroba EMO sa vyznačuje vysokou náročnosťou na kvalitu práce.

Jednou z najnovších výrobných prevádzok LEONI Trenčín je výroba Komponentov káblových zväzkov. Ide o prevádzku výroby plastových komponentov a montážnych skupín, vybavenú najmodernejšími vstrekovacími lismi, robotizovanými pracoviskami a automatickými montážnymi linkami. V tejto výrobe nepotrebujeme veľa operátorov, ale hlavne odborníkov pre nastavovanie a zoraďovanie strojov, robotizovaných pracovísk a montážnych liniek. Veľké uplatnenie tu nachádzajú odborníci v oblasti automatizácie a robotizácie. Hlavnými zákazníkmi pre výrobu komponentov sú Mercedes, Porsche, BMW.

Najnovšia výrobná prevádzka odštepného závodu Trenčín sa nachádza v Ilave a je to výroba káblových zväzkov pre zákazníka Hyundai v Českej republike. Výroba pre Hyundai je náročná na požadovanú vysokú kvalitu a hlavne na veľké zmeny výrobného plánu zo strany zákazníka. Preto výroba v tejto prevádzke sa okrem vysokej kvality produkcie vyznačuje aj vysokou flexibilitou, teda schopnosťou okamžite reagovať na zmeny výrobného plánu zákazníka. A tomu sa musia prispôsobiť všetci pracovníci tejto prevádzky.

Okrem výrobných prevádzok LEONI Slovakia odštepného závodu Trenčín, musíme spomenúť aj vývojové centrá nášho závodu, ktoré sa nachádzajú v prevádzkach Trenčín a Ilava. V posledných dvoch rokoch sme výrazne zvýšili vývojové kapacity na vývoj nových produktov ako káblových zväzkov tak aj komponentov pre zákazníkov Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, JLR a ďalších. Takže už nie sme len výrobný podnik, ale stali sme sa dodávateľom komplexných dodávok služieb pre svetové automobilky.

Naši vývojoví pracovníci sa podieľajú na vývoji automobilov nových generácií, ktoré bude ľudstvo používať v budúcnosti. Najnovší trend vo vývoji automobilizmu je vývoj elektromobilov, ktorého sme tiež súčasťou. Preto je našim prvoradým cieľom získať ďalších odborníkov na vývoj. Začíname sa zameriavať aj na spoluprácu s vysokými a strednými školami a v spolupráci s nimi si budeme vychovávať vlastných vývojárov. Pracovníci vývojových centier si svoje poznatky vývoja overujú priamo pri výrobe prototypov, čo je ideálne spojenie vývoja s výrobou.
Momentálne obsadzujeme v oblasti vývoja pozície Inžinier kvality, Inžinier pre vstrekovacie formy, Vývojár elektrotechnických zostáv, Production Process Engineer, Vývojár palubných sietí, FEM Simulation Engineer, Project Engineer a Technical Project Manager.

Voľné pracovné pozície

Litujeme, v současné době nejsou v naší nabídce žádné volné pracovní pozice.