Charakteristika společnosti

LIVING CLUB - Klub bývania je spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich architektov zabezpečuje služby spojené s navrhovaním a realizáciou stavieb, interiérov a exteriérov v oblasti bývania a rekreácie. www.livingclub.eu