Charakteristika společnosti

Spoločnosť sa zaoberá montážnymi a zváracími prácami potrubných rozvodov v oblasti energetiky od roku 2016.