Charakteristika společnosti

MAKINO Europe je mladá dynamická organizácia v oblasti priemyslu nástrojov pre strojárenstvo. Sme integrálnou súčasťou medzinárodnej skupiny MAKINO Group kótovanej na japonskej burze cenných papierov. Naše činnosti zahŕňajú marketing, predaj, technické riešenia, výrobu a služby v oblasti inovačných technológií pre globálny trh. Získavame dôveru našich zákazníkov prostredníctvom vedúceho postavenia v technike a vynikajúcej kvalite a našu pozíciu neustále upevňujeme. Naši vysoko motivovaní pracovníci majú potrebnú flexibilitu a všestrannosť požadovanú pre výnimočné dodávky v stále sa meniacom prostredí.