Charakteristika společnosti

Spoločnosť sa zaoberá aj činnosťou ADZ.