Charakteristika společnosti

Škola ve Stodůlkách poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním a kombinovaným postižením.