Charakteristika společnosti

poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok