Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Investiční referent/ka - úředník/ce odboru investičního
Ostatní úředníci jinde neuvedení (44199)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Cheb, IČ 00253979
Pracoviště:náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 2
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:ÚSV
Pracovní poměr:od 2017-01-02
Mzdové rozpětí:od 16440 do 24750 Kč

Poznámka k volnému místu:Tajemník Městského úřadu Cheb vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst úředník/úřednice odboru investičního

Druh práce: investiční referent - úředník/úřednice odboru investičního
Platová třída: 9 nebo 10 (v závislosti na dosaženém vzdělání)
Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb
Termín nástupu: 2. ledna 2017 nebo dohodou
Pracovní doba: Po+St (7:30-17:00 h), Út+Čt+Pá (8:00-14:00 h).
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR,
- věk minimálně 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka.
Minimální požadavky úřadu:
- ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,
- organizační a komunikační schopnosti,
- znalost problematiky projektové přípravy zejména tvorba zadávací dokumentace k investičním záměrům veřejného zadavatele, znalost rozpočtové skladby investičních záměrů ve struktuře položkových rozpočtů,
- znalost problematiky realizace staveb zejména vedení stavební dokumentace, kontrola rozpočtů, kontrola harmonogramů,
- znalost a orientace ve výkresové dokumentaci staveb, znalost a orientace v požadovaných dokladech k dokumentaci stavebních záměrů,
- rámcová znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, platném znění, a prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu,
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet).
Výhodou:
- znalost práce v systému GINIS,
- řidičské oprávnění skupiny B,
- praxe v územní samosprávě,
- rámcová znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Nabízíme
- odborné vedení v adaptačním procesu,
- zaměstnanecké benefity,
- profesní růst a prohlubování znalostí,
- týmová práce.
Výčet dokladů, které je nutno předložit:
- vyplněná přihláška do výběrového řízení (závazný tiskopis je k dispozici na podatelně MěÚ Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz),
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech a dovednostech uchazeče,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášek: do 13. prosince 2016 (včetně), přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny.
Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MěÚ Cheb nebo písemně na adrese: Městský úřad Cheb, odbor kanceláře starosty, Bc. Pavla Váňová, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 1.
Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucího odboru investičního Ing. Pavla Šturce, tel. 354 440 527, e-mail sturc@cheb.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


 
Poslední změna:2016-11-17, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Cheb

číslo volného místa: 11742170780
 

ID: 2816049   Datum zveřejnění: 17.11.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.