Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Referent oddělení sociálně právní ochrany dětí
Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy (26351)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:MĚSTO FRÝDLANT, IČ 00262781, http://www.mesto-frydlant.cz
Pracoviště:nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant v Čechách
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:Vyšší odborné
Pracovní poměr:od 2017-01-01
Mzdové rozpětí:od 17100 do 25740 Kč

Požadované dovednosti:Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Poznámka k volnému místu:Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další požadavky pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.
Kvalifikační předpoklady:
- dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Jiné předpoklady:
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti a praxe v oboru výhodou
- řidičské oprávnění skupiny "B"
- komunikační a organizační schopnosti
- vysoké pracovní nasazení a flexibilita
Charakteristika vykonávané činnosti:
- výkon agendy sociálně právní ochrany dětí dle z. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění, na území ORP Frýdlant
Platové zařazení:
10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Místo výkonu práce:
Městský úřad Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Pracovní poměr:
- na dobu neurčitou
- nástup 1. ledna 2017 nebo dohodou
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
- označení výběrového řízení
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce bude připojeno:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta a způsob pro podání přihlášek:
- do 15. prosince 2016 poštou na adresu MěÚ Frýdlant nebo osobně (do 14,00 hod.) do podatelny úřadu (budova radnice)
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
http://www.mesto-frydlant.cz
 
Poslední změna:2016-11-24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Liberec

číslo volného místa: 11766190793
 

ID: 2824778   Datum zveřejnění: 24.11.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.