Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Referent/ka odboru finančního a majetku města - referent/ka správy daní a poplatků, pokladní
Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (33439)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Klášterec nad Ohří, IČ 00261939, http://www.muklasterec.cz
Pracoviště:nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří 1
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 2017-01-01
Mzdové rozpětí:od 15500 do 18500 Kč

Poznámka k volnému místu:Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

Referent/ka odboru finančního a majetku města
- referent/ka správy daní a poplatků, pokladní

Místo výkonu práce: Městský úřad Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří
Platová třída pracovní pozice dle Nařízení vlády. č. 564/2006 Sb.: 9
Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou).
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2017
Náplň práce: správa pokladní hotovosti MěÚ, zajištění agendy místního poplatku ze psů, agendy povolování a evidence výherních hracích přístrojů

Základní předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- ovládání jednacího jazyka

Další požadavky:
- znalost práce na PC
- velmi dobré komunikační schopnosti
- zodpovědnost, přesnost, pečlivost, ochota učit se nové postupy a dále se vzdělávat
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Podání přihlášky:

Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem "VŘ Referent/ka OFaMM - neotvírat" nejpozději do 31. 10. 2016 na podatelnu Městského úřadu Klášterce nad Ohří na adrese: Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.

V případě dotazů je možno se obrátit na Dr. Ing. Radku Hodicovou, tajemnici městského úřadu, tel. 474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní spojení
- datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:
- strukturovaný životopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladů, které osvědčují další znalosti
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a stejně tak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.


http://www.muklasterec.cz
 
Poslední změna:2016-10-18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Chomutov

číslo volného místa: 11586630795
 

ID: 2770116   Datum zveřejnění: 18.10.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.