Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Rozvoj města
Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (33439)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Žatec, IČ 00265781, http://www.mesto-zatec.cz
Pracoviště:náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec 1
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pracovní poměr:od 2016-12-01
Mzdové rozpětí:od 15170 do 22810 Kč

Poznámka k volnému místu:Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 9 (případně 10)
Popis činnosti pracovního místa:
Zpracování, aktualizace a dodržování rozvojových dokumentů města - energetická koncepce, strategický plán, apod. Příprava a realizace schválené koncepce rozvoje města včetně zpracování připomínek a návrhů ke koncepci rozvoje.
Problematika obecné strategie rozvoje města a problematika jednotlivých konkrétních rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů. Příprava a realizace vlastních rozvojových projektů a investic města, informace o možnostech financování investic mimo rozpočet města, projednávání sdružených finančních prostředků privátních investorů a města.
Spolupráce na komplexní inženýrské činnosti ve fázi realizace stavebních investic města až do jejich uvedení do provozu.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
. státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
. minimální věk 18 let,
. způsobilost k právním úkonům,
. morální a trestná bezúhonnost,
. znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
. VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou obor technického směru),
. ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
. znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
. komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
. výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví,
. řidičský průkaz skupiny B,
. předpokládaný nástup 1. 12. 2016
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
. návrh koncepce rozvoje města,
. strukturovaný životopis,
. ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
. výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 31. 10. 2016 do 11.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – rozvoj města“.
http://www.mesto-zatec.cz
 
Poslední změna:2016-09-06, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Louny

číslo volného místa: 11136870798
 

ID: 2768476   Datum zveřejnění: 16.10.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.