Ekonom/ka

Městská část Praha 10

Místo práce
Vršovická 68, Praha 10, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
01.11.2018

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha 10
zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem
vyhlašuje dne 3. 10. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ekonom/ka v referátu sociální a zdravotní péče
v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví
v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:
ekonom/ka
s místem výkonu práce Praha,
v platové třídě 10

na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené

Hledáme jedinečného/nou kolegu/kolegyni, který/á má chuť být součástí našeho profesionálního týmu. Pracovní poměr je na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou), avšak co bude dál, záleží jen na Tobě. Když se nám s někým dobře pracuje, neradi se s ním/ní loučíme . Nabízíme řadu výhod a benefitů, tak přijď mezi nás a využije je!

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost


Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření
ekonomika, veřejné finance, veřejná správa apod.
požadované znalosti • orientace v oblasti veřejných financí a účetnictví,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum – tuto zkoušku lze složit po nástupu,
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),
• vhodné i pro absolventy.další dovednosti, schopnosti
organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
- jméno a příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 22. 10. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa :

Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10


Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: ekonom/ka v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví OSO ÚMČ Praha 10“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


V Praze dne 1. 10. 2018


Ing. Martin Slavík
tajemník ÚMČ Praha 10

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

nástavbové/vyšší odborné vzdělání

Vzdělání v oboru

ekonomika, veřejné finance, veřejná správa apod.

Pozice je vhodná pro absolventa

Ano

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Městská část Praha 10

Adresa společnosti

Městská část Praha 10
Vršovická 68
10138 Praha
ID: 3506835   Datum zveřejnění: 3.10.2018