Ekonom/ka v referátu sociální a zdravotní péče

Městská část Praha 10

Místo práce
Vršovická 68, Praha 10, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
16.12.2018

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha 10
zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem
vyhlašuje dne 14. 11. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ekonom/ka v referátu sociální a zdravotní péče
v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví
v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

sjednaný druh práce:
ekonom/ka
s místem výkonu práce Praha,
v platové třídě 10

na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené


Hledáme jedinečného/nou kolegu/kolegyni, který/á má chuť být součástí našeho profesionálního týmu. Pracovní poměr je na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou), avšak co bude dál, záleží jen na Tobě. Když se nám s někým dobře pracuje, neradi se s ním/ní loučíme . Nabízíme řadu výhod a benefitů, tak přijď mezi nás a využije je!

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost


Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření
ekonomika, veřejné finance, veřejná správa apod.
požadované znalosti • orientace v oblasti veřejných financí a účetnictví,
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum – tuto zkoušku lze složit po nástupu,
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),
• vhodné i pro absolventy.další dovednosti, schopnosti
organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
- jméno a příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 7. 12. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa :

Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10


Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: ekonom/ka v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví OSO ÚMČ Praha 10“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


V Praze dne 12. 11. 2018


Ing. Martin Slavík
tajemník ÚMČ Praha 10

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

nástavbové/vyšší odborné vzdělání

Vzdělání v oboru

ekonomika, veřejné finance, veřejná správa apod.

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Městská část Praha 10

Adresa společnosti

Městská část Praha 10
Vršovická 68
10138 Praha
ID: 3544162   Datum zveřejnění: 21.11.2018