Zástupkyně/zástupce ředitele Správy soudu

Městský soud v Praze

Místo práce
Slezská 9, Vinohrady, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
od 1.2.2021, příp. dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
Platové zařazení:  12. platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů  příplatek za vedení, zvláštní příplatek, možnost přiznání osobního příplatku a odměn dle dosažených pracovních výsledků

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Pracovní náplň:
 zajištění provozu soudu, metodická a kontrolní činnost na svěřených úsecích soudního
výkonu, zajištění řádného chodu soudních kanceláří
 zajištění provozu oddělení centrální spisovny soudu a úkonů souvisejících se skartací
 správa agendy poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
 provádění odborné, metodické a kontrolní činnosti na vybraných úsecích správy soudu
 vyřizování běžných personálních věcí a zpracovávání personálních podkladů
 vyřizování stížností v oblasti své působnosti

Zaměstnanecké výhody, benefity

Nabízíme:
 25 dnů dovolené
 5 dnů indispozičního volna
 možnost výkonu práce z domova (Home office)
 příspěvek na stravování
 příspěvek na kartu MultiSport
 příspěvek na penzijní připojištění
 možnost masáží, jazykové výuky
 možnost využití rekreačních zařízení Městského soudu v Praze
 a další zaměstnanecké výhody dle FKSP

Informace o náboru

Náležitosti přihlášky:
 přihlášku do výběrového řízení ve formě motivačního
dopisu a strukturovaného životopisu zašlete paní Ing.
Soně Pokorné, na e-mailovou adresu:
[email protected] nebo paní Ivetě
Mackové, na e-mailovou adresu:
[email protected], v termínu do 15.1.2021
 Městský soud v Praze si vyhrazuje možnost zrušit
vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, a to
i bez udání důvodu, případně nevybrat žádného z
uchazečů na místo zástupkyně/zástupce ředitele správy
soudu
Pracovní poměr:
 na dobu určitou v délce 1 roku s možností prodloužení
pracovního poměru či jeho změny na dobu neurčitou

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

středoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupně
vysokoškolské II. stupně

Osobnostní předpoklady a dovednosti

Kvalifikační předpoklady:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu nebo bakalářském studijním programu,
případně úplné středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou a s dostatečnou praxí na obdobné pracovní
pozici

Požadavky:
 manažerské, organizační a řídící schopnosti
 samostatnost v rozhodování a psychická odolnost
 vysoké pracovní nasazení, odpovědnost, spolehlivost,
pečlivost a flexibilita
 velmi dobré komunikační schopnosti, kvalitní úroveň
písemného projevu a odpovídající vystupování
 velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office) a v
informačních systémech
 schopnost aplikace právních předpisů vztahujících se
k vykonávané činnosti (např. zákon č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů /zákon o
soudech a soudcích/, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, zákon
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
 znalost anglického (případně jiného cizího) jazyka
vítána
 trestní a morální bezúhonnost
 státní občanství České republiky

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Soud je věcně příslušný pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí ve druhém stupni. V obchodních věcech rozhoduje jako soud prvního stupně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Poskytnutím osobních údajů Městskému soudu v Praze prostřednictvím požadovaných podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas Městskému soudu v Praze dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES, se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit výběrového řízení na pracovní pozici.

Adresa společnosti

Městský soud v Praze
Spálená 6/2
120 00 Praha 2

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Soňa Pokorná
Tel.: +420221932112
E-mail: poslat životopis
ID: 4014917  Datum zveřejnění: 29.12.2020